Η ομάδα διαχίρισης της σελίδας είναι εξαμελής και αποτελείται από μαθητές του Λυκείου Λινόπετας. Οι μαθητές έδωσαν τον όνομα "S.A.O.T" (Six Apprentices Of Tesla) στην ομάδα τους. Μέσα απο την σελίδα τους επιθυμούν να ενημερώσουν όσο μεγαλύτερο κοινό είναι δυνατό για την ακτινοβολία που εκπέμπουν οι ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και για τον κίνδυνο που παραμονεύει από την υπερβολική χρήση τους.

Μέλοι και διαχειριστές σελίδας:

Δημητρίου Ραφαήλ
Νικολάου Γεωργία
Κουκίδη Στέλλα-Χριστίνα
Κωστή Στήβεν
Αλλαγιώτη Άννα
Δημητρίου Νίκολα