Η απαιτούμενη προστασία των παιδιών από την ακτινοβολία των κινητών!