Μέτρηση ακτινοβολίας συσκευής router- wifi

H ομάδα σκέφτηκε να δώσει μια πειραματική πλευρά στην έρευνά τους, έτσι με τη θέληση τους να ερευνήσουν την ένταση της μαγνητικής ακτινοβολίας από τις ηλεκτρονικές συσκευές όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο, το router κ.α. Έτσι αφού κατέβασαν μια συγκεκριμένη εφαρμογή που θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη για το πείραμα τους, η οποία μέτρα την ένταση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, κατέγραψαν τις τιμές της έντασης του πεδίου για τις συσκευές που χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο οι περισσότεροι μαθητές του λυκείου Λινόπετρας (κινητό τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής, σταθερό τηλέφωνο, router). Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκε μια μεγάλη ρίγα 30 cm, κολλητική ταινία, βάση για στήριξη της ρίγας κάθετα στο αντικείμενο της μέτρησης. Μετά τη συναρμολόγηση της συσκευής του πειράματος, ξεκίνησαν τις μετρήσεις. Πάρθηκαν τρις διαφορετικές μετρήσεις για κάθε απόσταση και για συγκεκριμένη απόσταση και πήραν την μέση τιμή για ακριβέστερο αποτέλεσμα και σε πιο κοντινών στην πραγματικότητα μετρήσεων. Επίσης φρόντισαν να τοποθετήσουν τον μετρητή αλλά και το αντικείμενο ακριβώς πάνω στην γραμμή της ρίγας για πιο ακριβής μέτρηση, αλλά και το μάτι των μαθητών ακριβώς παράλληλα με την ευθεία της γραμμής της ρίγας.
Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται η πειραματική διαδικασία που ακολούθησαν για την μέτρηση της ακτινιβολίας του ρούτερ του wifi. Το συμπέρασμα που εξέγαγαν ήταν πως η συσκευή ρούτερ εκπέμπει ελάχιστη ακτινοβολία.